کپی برابر با اصل

تعریف کپی برابر اصل

 • مطابق ماده ۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مقصود از گواهي برابر اصل، مطابقت آن با اصل سند است.
 • ماده ۴۹ قانون ثبت يكي از وظايف سردفتران را دادن سواد مصدق مي‌داند.

معانی دیگر: رونوشت، سواد مصدق

مراجع صالح صدور گواهي برابر اصل

 1. دفاتر دادگاه‌ها
 2. ادارات ثبت اسناد و املاک
 3. دفاتر اسناد رسمي سراسر کشور
 4. بخشداري
 5. ادارات دولتي
 6. سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور
 7. كنسولگري هاي ايران در خارج كشور
 8. وکلای دادگستری
 9. مترجمین رسمی

نکات قابل توجه

 1. گواهي برابر اصل به منزله تاييد اصالت سند نيست و تاييد اصالت سند منوط به تاييد مرجع صادر كننده آن است که برای تایید اصالت اسناد صادره از دفاتر اسناد رسمی می توانید به اینجا مراجعه فرمایید.
 2. کپی فقط با اصل برابر میشود به این معنی که چنانچه مراجعه کننده ای درخواست برابر اصل شناسنامه نماید، باید اصل شناسنامه را نیز همراه خود داشته باشد.

بخشنامه مربوطه

برابر با اصل نمودن اوراق

کد ۸۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی: نظر به اینکه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد موضوع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستریها و ایجاد ازدحام در این مراکز شده به نحوی که در بعضی از دادگستریهای مراکز استانها (واحد برابر با اصل) تشکیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدائی و کاهش مراجعات به مراجع قضائی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تكرم ارباب رجوع، مستند به ماده (۵۷) قانون فوق الذکر و ماده (۶۴) آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنکاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اکیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات سازمان خواهد بود. احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره۱۴۶۹۷۸ تاریخ ۱۳۸۸/ ۸ / ۲

چه نوع مدارکی در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل می شوند؟

هر نوع مدرک، سند و نوشته اعم از اینکه دست نویس باشد یا چاپی، در همان دفترخانه تنظیم شده باشد یا به صورت غیر رسمی امکان کپی برابر با اصل دارد. تنها چیزی که اجازه کپی برابر با اصل آن وجود ندارد، مدارکی است که خودشان نیز کپی باشد، در این صورت امکان کپی برابر با اصل ندارند.
نمونه مدارکی که کپی برابر با اصل می شوند: شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت، بنچاق و اسنادی که در دفترخانه صادر شده اند مثل سند خانه، اسنادی که در بنگاه املاک و خودرو تنظیم شده اند مانند قولنامه، برگه های انحصار وراثت، برگه و صفحه های قباله ازدواج و طلاق

آیا کارنامه تحصیلی مدارس و دانشگاه ها نیز کپی برابر با اصل می شوند؟

بله، همانطور که گفته شده هر نوشته ای در دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل می شوند، حتی مدارکی که به زبان های خارجی باشد نیز در دفاتر اسناد رسمی کپی برابر با اصل می شوند.

کپی برابر اصل چقدر معتبر است؟

اعتبار کپی برابر با اصل برابر و مساوی سند اصلی است و هیچ تفاوتی با اصل ندارد

کپی برابر با اصل چه شکلی است و چگونه معتبر می شود؟

برگه کپی برابر با اصل باید دارای مهر برجسته دفترخانه، امضای شخص سردفتر و مهر کپی برابر با اصل باشد.