قانون مالیات بر ارزش افزوده

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شرح اعلام شد:

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران