همکاران ما

آقای دکتر سید ضیاءالدین خرمشاهی

سر دفتر

083-37258001-6


manager@khoramshahi.com

خانم گلنار آریاپور

دفتریار

083-37258001-6/ داخلی 1


aryapoor@khoramshahi.com

خانم آزاده قبادی

سند نویس

083-37258001-6/ داخلی 2


ghobadi@khoramshahi.com

خانم ترانه امیری نور

مدیر آی تی

083-37258001-6


tarane.amn@gmail.com

آقای فرمان چمن پیرا

سند نویس

083-37258001-6/ داخلی 3


chamanpira@khoramshahi.com

خانم سپیده معلمی

مدیر مالی

083-37258001-6 / داخلی 4


moalemi@khoramshahi.com

خانم منیژه منیفی

مسئول صندوق

083-37258001-6 / داخلی 4


monifi@khoramshahi.com

آقای فرزاد سالاری مهر

خدمات

083-37258001-6


salarabadi@khoramshahi.com

در ساعت اداری، پاسخگوی شما هستیم


۰۸۳-۳۷۲۵۸۰۰۱