همکاران ما

آقای دکتر سید ضیاءالدین خرمشاهی

سر دفتر

083-37258001-6


manager@khoramshahi.com

خانم گلنار آریاپور

دفتریار

083-37258001-6/ داخلی 1


aryapoor@khoramshahi.com

خانم نوشین محمد شریف

سند نویس

083-37258001-6 / داخلی 2


sharifi@khoramshahi.com

خانم آزاده قبادی

سند نویس

083-37258001-6/ داخلی 2


ghobadi@khoramshahi.com

خانم ترانه امیری نور

مدیر آی تی

083-37258001-6


tarane.amn@gmail.com

آقای حامد خالقی

دبیرخانه

083-37258001-6


khaledi@khoramshahi.com

آقای فرمان چمن پیرا

سند نویس

083-37258001-6/ داخلی 3


chamanpira@khoramshahi.com

آقای بابک شایان

سند نویس

083-37258001-6/ داخلی 3


shayan@khoramshahi.com

خانم سپیده معلمی

مدیر مالی

083-37258001-6 / داخلی 4


moalemi@khoramshahi.com

خانم منیژه منیفی

صندوق

083-37258001-6 / داخلی 4


monifi@khoramshahi.com

آقای غلامرضا تحسینی

مدیر داخلی

083-37258001-6 / داخلی 5


tahsini@khoramshahi.com

آقای سید علی هاشمی منش

کارگزار ثبت

083-37258001-6


hashemi@khoramshahi.com

آقای فرزاد سالار آبادی

خدمات

083-37258001-6


salarabadi@khoramshahi.com

در ساعت اداری، پاسخگوی شما هستیم


۰۸۳-۳۷۲۵۸۰۰۱