درباره ما

دفتر اسناد رسمی ۳۶ کرمانشاه به استناد حکم شماره ۱۲۶۹۳/۳۴/۱ تاریخ 77/7/8

معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کل کشور در تاریخ ۱۰/۰۹/۷۷ رسماً با آگاهی از میزان به نیازجامعه وضرورت ایجاد

تحول در دفاتر اسناد رسمی از طریق ساختار شکنی عالمانه و استفاده از ابزار های نوین و تکنو لوژی روز وکارآمد کردن سازمان این مجموعه از طریق بهره گیری
از فن آوری نوین وهمچنین با هدف بالا بردن ضریب امنیت روانی ارباب رجوع آغاز به کار کرد. از بدو تاسیس با برنامه ریزی صحیح علی رغم تمام فراز ونشیب ها و موانع ناشی از نگاه سنتی وغلط موجود توانسته به اهداف اولیه خود نائل آمده و در راه دستیابی به دیگر اهداف طراحی شده ادامه مسیر دهد. این دفتر خانه با روی کردی کاملاً مدرن وتطبیق ابزارهای نوین با قانون سنتی ثبت اسناد به عنوان تنها دفتر خانه تمام مکانیزه کشور و اولین واحد ثبتی موفق به اخذ گواهینامه استاندارد جهانی در زمینه مدیریت وکیفیت(ایزو ۲۰۰۰-۹۰۰۱) شده است همچنین این دفتر خانه به عنوان پیشتاز تغییر ساختار فضای فیزیکی دفتر خانه ها در کشور مطرح شده که به زعم آگاهان و فحول تغییرات نسبی روی داده در دیگر دفاتر کشور – کم وبیش – با الهام از شیوه دفتر متبوع شکل گرفته است. دفتر اسناد رسمی شماره ۳۶ کرمانشاه مفتخر است که توانسته مکانی در خور وشایسته عنوان ( کاتب العدل ) مردم شریف ونجیب کرمانشاه فراهم ساخته و زمینه مساعد اشتغال بیش از ۲۰ نفر جوان تحصیل کرده را بصورت مستقیم فراهم سازد.بامید روزی که تمام دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران الگوی واحد های ثبتی دنیا واقع شوند .


در ساعت اداری، پاسخگوی شما هستیم


۰۸۳-۳۷۲۵۸۰۰۱